ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก ภาวะเรือนกระจกเกิดจากการสะสมของก๊าซชนิดต่างๆ ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จนทำให้คลื่นอินฟราเรด  หรือรังสีความร้อนบนพื้นโลก ไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้ ก่อให้เกิดความร้อนสะสมบนพื้นโลก และกลายเป็นสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซที่สำคัญ คือ 53% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 17%  ก๊าซมีเทน 13%  ก๊าซโอโซน  12 % ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 5%  ก๊าซซีเอฟซี   สาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ [...]