ใครคือผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ใครคือผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ใครคือผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก “มีพยานหลักฐานใหม่ๆ ยืนยันได้ว่า ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ในรอบ ๕๐ ปี ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์” ในปี ค.ศ. 2007 คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ  IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)  ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า ๒,๕๐๐ คนจากทั่วโลก ได้รวมตัวกันเพื่อทำงานสืบหาข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน [...]