การแก้ไขปัญหาโลกร้อนในระดับสากล

การแก้ไขปัญหาโลกร้อนในระดับสากล

การแก้ไขปัญหาโลกร้อนในระดับสากล ในช่วงทศวรรษที่ 1980 นักวิทยาศาสตร์ต่างเริ่มกังวลว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์สู่ชั้นบรรยากาศ จะส่งผลให้สภาวะเรือนกระจกทวีความรุนแรงขึ้น คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change เรียกโดยย่อว่า IPCC ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2531  ประกอบด้วยสมาชิกจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  WMO และ องค์การสิ่งแวดล้อมโลก [...]