พิธีสารเกียวโต (KYOTO PROTOCOL)

พิธีสารเกียวโต (KYOTO PROTOCOL)

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) หลังจากที่มีการค้นพบว่าบริเวณขั้วโลกใต้ในฤดูใบไม้ผลิได้เกิดรูรั่วของบรรยากาศ ชั้นโอโซนขึ้น โดยมีสาเหตุจากสารสังเคราะห์จําพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFCs  องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้ผลักดันให้มีการลงนามใน อนุสัญญาเวียนนา ว่าด้วยการพิทักษ์ชั้นโอโซน ในปีพ.ศ. 2528  (ค.ศ.1985) ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2530 ( คศ. 1987 ) มีการประชุมเพื่อทำสนธิสัญญาว่าด้วยการลดการปลดปล่อยแก๊สที่มีผล ในการทำลายชั้นโอโซนขึ้นที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา สนธิสัญญาได้เรียกว่าพิธีสารมอนทรีออล [...]