ติดต่อเรา

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

188/525 หมู่ 10 หมู่บ้านคุรุสภา ซอย 21
ต. สันนาเม็ง
อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์/โทรสาร: 053 344945
Website: www.thai-ips.org