สถานการณ์โลกร้อนปัจจุบัน

สถานการณ์โลกร้อนปัจจุบัน ทุกวันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ ๑ องศาเซลเซียส เทียบกับเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีที่แล้ว โดยเฉพาะช่วงหลัง ค.ศ. ๑๙๘๐ อุณหภูมิของโลกได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ฟังดูเผินๆ อาจเข้าใจว่า โลกร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่อย่าลืมว่านั่นคืออุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของทั้งโลกในรอบ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา ในความเป็นจริงแผ่นดินมักจะร้อนกว่าพื้นน้ำ กล่าวคือในขณะที่แผ่นดินซึ่งมีพื้นที่เพียงประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวโลกร้อนขึ้น ๓-๔ องศาเซลเซียส [...]

ใครคือผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ใครคือผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก “มีพยานหลักฐานใหม่ๆ ยืนยันได้ว่า ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ในรอบ ๕๐ ปี ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์” ในปี ค.ศ. 2007 คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ  IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)  ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า ๒,๕๐๐ คนจากทั่วโลก ได้รวมตัวกันเพื่อทำงานสืบหาข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน [...]

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก ภาวะเรือนกระจกเกิดจากการสะสมของก๊าซชนิดต่างๆ ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จนทำให้คลื่นอินฟราเรด  หรือรังสีความร้อนบนพื้นโลก ไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้ ก่อให้เกิดความร้อนสะสมบนพื้นโลก และกลายเป็นสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซที่สำคัญ คือ 53% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 17%  ก๊าซมีเทน 13%  ก๊าซโอโซน  12 % ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 5%  ก๊าซซีเอฟซี   สาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ [...]

สาเหตุของการเกิดโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งพูดกันหรือเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่ปัญหาโลกร้อนได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว นับตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มรู้จักเครื่องจักรไอน้ำและนำเอาเชื้อเพลิงฟอสซิล อันได้แก่ ถ่านหิน และน้ำมัน ขึ้นมาใช้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมากโดยน้ำมือของมนุษย์ สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำนายไว้เมื่อราวศตวรรษก่อนกำลังเป็นความจริงแล้วในปัจจุบัน  โลกกำลังร้อนขึ้น จากการเผาไหม้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาลลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก โดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ภาวะเรือนกระจก ภาวะเรือนกระจก ก็คล้ายกับการที่เราสร้างเรือนกระจกกลางแจ้ง แสงแดดสามารถผ่านเข้ามาในเรือนกระจก แต่ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่สามารถระบายออกข้างนอกได้ ทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันโลกของเราใบนี้ ก็ไม่ต่างจากเรือนกระจก [...]

แสก

“แสก” เป็นชนเผ่าหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ ชนเผ่าที่มีอยู่ในประเทศไทย เดิมชาวแสกมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองรอง ขึ้นกับเมืองเว้อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม และประเทศจีนชนเผ่าแสกเป็นชนเผ่าที่มีความอุตสาหะบากบั่น ยึดมั่นในความสามัคคี เมื่อเห็นว่าภูมิลำเนาเดิมไม่-เหมาะสม จึงได้รวบรวมสมัครพรรคพวกอพยพหาที่อยู่ใหม่โดยอพยพลงมาตามแม่น้ำโขง แล้วมาตั้งถิ่นฐานชั่วคราวอยู่ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศลาว โดยมี “ท้าวกายซู”และ “ท้าวกายซา” เป็นหัวหน้าในการอพยพ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  แห่งกรุงศรีอยุธยากษัตริย์ของไทย ชาวแสกจึงได้พากันอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่   “ป่าหายโศก” การอพยพของชาวแสกแต่ละครั้งนั้นไม่ได้ถูกบังคับหรือถูกข่มเหงแต่อย่างใด เมื่อชาวแสกเห็นว่าบริเวณ “ป่าหายโศก”เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่าง ๆ [...]

ภูไท

ภูไท             ชาวภูไทหรือภาษาเขียนว่า “ ผู้ไท ” ปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัด อำนาจเจริญ สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อุดร นครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่า ดั้งเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่แค้วนสิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม มีเมืองแถน หรือ เมืองแถงเป็นศูนย์กลางทางการ เมือง การปกครอง [...]

ญัฮกุร

ญัฮกุร ชุมชนมอญโบราณแห่งเทพสถิต ญัฮกุร หรือเนียะกุล เป็น ชุมชนที่ใช้ภาษามอญโบราณ อยู่บนภูเขาแถบแม่น้ำป่าสัก ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา และโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มชนดังกล่าวเรียกตนเองว่า “ญัฮกุร” (Nyah-Kur) แปลว่า “คนภูเขา” คนไทยในเมืองเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “ชาวบน” นักโบราณคดีบางกลุ่มสันนิษฐานว่าคนกลุ่มนี้น่าจะสืบเชื้อสายมาจากชาวทวารวดีโบราณ ญัฮกุร หรือ เนียะกุล  เป็นชนกลุ่มน้อยปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามไหล่เขาหรือเนินเตี้ยๆ แถบบริเวณด้านในของริมที่ราบสูงโคราช [...]

มอญ

มอญ โดย : สุดารา สุจฉายา มอญ เป็นชนชาติเก่าแก่ ที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากชนชาติหนึ่ง ในภูมิภาคนี้ ตามพงศาวดารพม่ากล่าวว่า “มอญ”เป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่า มาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนคริสต์กาล ชาว”มอญ”เป็นพวกที่มีเชื้อสายอยู่ ในกลุ่ม”มอญ”-เขมร และบางทีอาจจะอพยพมา จากตอนกลางของทวีปเอเชีย เข้ามาตั้งอาณาจักรของตนทาตอนใต้ บริเวณลุ่มแม่น้ำสาละวิน และสะโตง ซึ่งบริเวณนี้ในเอกสารของจีน และอินเดียเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” ขณะเดียวกันในแถบตอนกลาง ของประเทศพม่า [...]

ชอง

ชอง ชื่อชนเผ่า ชอง(CHONG) คำว่า “ชอง” แปลว่า เดินอย่างระแวดระวัง หรือแปลว่า พวกเรา ประวัติความเป็นมา ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมา อาชีพ/การทำมาหากิน ชาวชองอาศัยอยู่ในป่าดำรงชีวิต ด้วยการทำนา นอกจากนั้นยังมีการเก็บของป่านำ ไปขายในเมือง ได้แก่ น้ำมัน ยางชัน สมุนไพร หวาย และหนังสัตว์ นำมาแลกกับสิ่งของเครื่องใช้ [...]

ไทยทรงดำ

ชาวไทยทรงดำ ชื่อชนเผ่า ไทยดำหรือไทยทรงดำ  เรียกตัวเองว่า ลาวโซ่ง ประวัติความเป็นมา ชนเผ่าไทยดำหรือไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองแถง (เดียนเบียนฟู) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยประมาณ ๒๒๗ ป (นับถึง พ.ศ. ๒๕๕๐) มีประวัติการอพยพเข้ามาในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๒๑ ตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วไป ประมาณ ๔๐ [...]