ติดต่อเรา

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

188/1459 หมู่ 10 หมู่บ้านคุรุสภา ซอย 22
ต. สันนาเม็ง
อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์/โทรสาร: 052 063 113, +66 (0) 93 280 3389
Website: www.ipf.or.th